Tin mới nhất

An toàn vận hành xe nâng vì sao cần phải tuân thủ

Chúng tôi hiểu rằng an toàn vận hành xe nâng là một thực tế cần được kêu gọi cam kết từ tất cả chúng ta.

Những người điều khiển xe nâng hàng và người làm việc xung quanh xe nâng hàng là như nhau.

Cách tốt nhất để đảm bảo môi trường làm việc an toàn nơi xe nâng đang được sử dụng là có kế hoạch cho cả nhà khai thác và cơ sở của bạn.

Dưới đây là ba cách bạn có thể duy trì việc sử dụng xe nâng an toàn trong doanh nghiệp.

An toàn vận hành xe nâng: khi người điều khiển được đào tạo đúng về đầy đủ

Luật pháp bắt buộc cho các nhà khai thác xe nâng hàng được đào tạo trước khi vận hành xe nâng một cách hợp pháp.

Tại sao đào tạo lại quan trọng như vậy?

Theo Hội đồng An toàn Quốc gia, 70% tất cả các tai nạn công nghiệp đều do lỗi của người điều khiển gây ra.

Và theo OSHA, đào tạo phù hợp có thể giảm tỷ lệ tai nạn khoảng 25-30%.

Ngay cả sau khi các nhà khai thác xe nâng được đào tạo và sẵn sàng làm việc, doanh nghiệp cũng cần phải đánh giá lại từng nhà khai thác ba năm một lần.

Người sử dụng lao động cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng mỗi nhà điều hành có đào tạo phù hợp về loại thiết bị họ sử dụng

Chỉ những nhà khai thác được đào tạo đã đọc và hiểu hướng dẫn của nhà điều hành mới nên vận hành xe nâng hàng.

an toàn xe nâng khi người vận hành được đào tạo đầy đủ

An toàn vận hành xe nâng:  khi bạn hiểu xe nâng và kho lưu trữ của mình

Các nhà khai thác xe nâng nên biết các thông số cơ bản của xe nâng mà họ vận hành cũng như tình trạng xe nâng.

Họ nên tiến hành kiểm tra trước khi hoạt động và làm quen với các dấu hiệu cảnh báo sự cố của xe nâng.

Các nhà khai thác cũng nên quen thuộc với cơ sở họ đang làm việc và nên được đánh giá trong môi trường thực tế nơi họ sẽ sử dụng xe nâng.

Hiểu biết về xe nâng và kho lưu trữ giúp người điều khiển vận hành xe nâng an toàn hơn.

thông số chi tiết các bộ phận trên xe nâng hàng

Với người  đi bộ-hãy chú ý khoảng cách

Người đi bộ ở những khu vực mà xe nâng hàng đang hoạt động có chung trách nhiệm duy trì một khoảng cách an toàn.

  1. Biết các lối đi được chỉ định.
  2. Đeo kính an toàn và / hoặc giày hở ngón khi cần.
  3. Hiểu rằng một nhà điều hành xe nâng có thể không nhìn thấy bạn.

Thiết lập một nền văn hóa nhận thức và giao tiếp trong cơ sở của bạn sẽ đi một chặng đường dài trong việc đảm bảo một hoạt động an toàn hơn.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

  • Sự khác biệt giữa xe nâng điện 3 bánh-4 bánh
  • Những lợi ích của một chiếc xe nâng điện ngồi lái là gì?
Đánh giá post