Xe nâng xúc lật | Xe nâng gắn gàu xúc đổ | xe xúc nâng

Xe nâng xúc lật được sử dụng nhiều trong các nhà máy gỗ, bãi vật liệu, nhà máy tái chế rác thay thế dòng xe xúc lật cồng kềnh. Xe nâng gầu xúc lật được sử dụng vừa xúc vật liệu vừa dùng để nâng hạ hàng hóa rất tiện cho mọi hoạt động công việc.