Xe Nâng Hàng 7 tấn KOMATSU máy dầu FH70-1 # 50050

Xe nâng hàng máy dầu cũ KOMATSU FD70-1 sản xuất năm 2015, sử dụng khung nâng 2 tâng nâng cao 5m, có dịch càng, dịch khung, tiết tiệm 30% dầu sử dụng.