Xe nâng dầu 5 tấn – 6 tấn – 8 tấn – 10 tấn cũ | Xe nâng 11 tấn – 12 – 13 tấn -15 tấn – 20 tấn – 23 tấn cũ

Xe nâng 6 tấn – 8 tấn trở lên✅ thường được sử dụng nhiều trong các ngành sản xuất yêu cầu khối lượng , kích thước lớn✅ như: sắt, thép, nhôm, kính, cáp điện, cảng biển, vật liệu xây dựng, ống cống…