XE ĐANG CÓ SẴN Ở KHO LẬP ĐỨC 08-2018

XE NÂNG ĐỘNG CƠ DẦU
Hãng: KOMATSU
Model: FD25T-12
Năm sản xuất : 2000
Sức nâng: 2500kg (3 tấn) .
Chiều cao nâng: 3000mm( 3m)
 
 

XE NÂNG ĐỘNG CƠ DẦU
Hãng: TCM
Model: FD25Z5
Năm sản xuất : 2000
Sức nâng: 2500kg (2.5 tấn) .
Chiều cao nâng: 3000m( 3m)
 

XE NÂNG ĐỘNG CƠ DẦU
Hãng: KOMATU
Model: FD70-10
Năm sản xuất : 2011
Sức nâng: 7000kg (7 tấn) .
Chiều cao nâng: 3000mm( 3m)
 
 

XE NÂNG ĐỘNG CƠ DẦU
Hãng: TCM
Model: FD15
Năm sản xuất : 2000
Sức nâng: 1500kg (1.5 tấn) .
Chiều cao nâng: 3000mm( 3m)
 

XE NÂNG ĐIÊN NGỒI LÁI
Hãng: KOMATSU
Model: FB15-12
Năm sản xuất : 2012
Sức nâng: 1500kg (1.5 tấn) .
Chiều cao nâng: 3000mm( 3M)

Tin bài liên quan

XE NÂNG SẮP VỀ

XE NÂNG SẮP VỀ

21 / 05 / 2018