Tin Lập Đức, Tin Xe Nâng

An toàn xe nâng – P6

An toàn xe nâng – P6

Tình huống đặt ra: Một tài xế đang cố dùng xe nâng đưa những xà thép chữ H (dài 12m) lên xe tải. Người nhân viên hướng dẫn đang đợi trên thớt xe tải.

Đọc thêm
An toàn xe nâng – P2

An toàn xe nâng – P2

Tình huống đặt ra: Trong lúc dùng xe nâng để chuyển 15 hộp carton cùng một lúc, vài hộp bắt đầu trượt ra. Tài xế cố xếp lại những hộp sắp rơi.

Đọc thêm
An toàn xe nâng – P3

An toàn xe nâng – P3

Tình huống đặt ra: Muốn sơn thanh xà (cao 4m) trong nhà máy, một nhân viên lái xe nâng tiến đến phía trước trong khi một người khác đứng trên pallet mà xe đang nâng.

Đọc thêm
An toàn xe nâng – P4

An toàn xe nâng – P4

Tình huống đặt ra: Trong khi dời sản phẩm trong kho bằng xe nâng tự hành order picker, anh nhân viên cố đứng lên kệ để sắp lại hàng trên pallet.

Đọc thêm
An toàn xe nâng – P1

An toàn xe nâng – P1

Tình huống đặt ra: Gốc cây chỉ được treo bằng 1 sợi dây ở 1 bên càng xe. Người công nhân đang đưa gốc cây về lối xuống dốc và cố rẽ phải vào đường nhựa.

Đọc thêm