Xe nâng điện đứng lái KOMATSU

Showing 1–12 of 32 results

0903.333.581
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1400kg
Chiều Cao Nâng: 5m
0903.333.581
Động cơ: Điện
Sức Nâng:
Chiều Cao Nâng:
0903.333.581
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1800kg
Chiều Cao Nâng: 4m
0903.333.581
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 2.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3.000
0903.333.581
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1.4 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4m
0903.333.581
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4.000 mm
0903.333.581
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3.000 mm
0903.333.581
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1.3 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4.000 (mm)
0903.333.581
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1.4 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4.000
0903.333.581
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1.3 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4.5m
0903.333.581
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 1.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4m
0903.333.581
Động cơ: Điện
Sức Nâng: 2 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4m