Xe nâng 4 tấn

Showing 1–12 of 14 results

0903.333.581
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 2.5 tấn ->4.5 tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
0903.333.581
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 4500kg
Chiều Cao Nâng: 2700mm
0903.333.581
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 4 tấn
Chiều Cao Nâng: 4m
0903.333.581
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 7000kg
Chiều Cao Nâng: 5m
0903.333.581
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 4 tấn
Chiều Cao Nâng: 4m
Out of stock
0903.333.581
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 4000kg
Chiều Cao Nâng: 4m
0903.333.581
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 4000kg
Chiều Cao Nâng: 3m
0903.333.581
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 4 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
0903.333.581
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 4.5 Ton
Chiều Cao Nâng: 4m
0903.333.581
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 11.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
0903.333.581
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 13.5 Tấn
Chiều Cao Nâng: 3m
0903.333.581
Động cơ: Dầu Diesel
Sức Nâng: 8 Tấn
Chiều Cao Nâng: 4m