Bình Điện Xe Nâng – Bình Ắc Quy Xe Nâng

Bình điện xe nâng (hay còn gọi là Ắc quy xe nâng) là nguồn cung cấp điện chính để xe nâng có thể hoạt động.