Bánh xe nâng tay PU – PA 80×80 mm, 80×93 mm, 180X50mm / 200x50mm