An toàn xe nâng – P6

Một tài xế đang cố dùng xe nâng đưa những xà thép chữ H (dài 12m) lên xe tải. Người nhân viên hướng dẫn đang đợi trên thớt xe tải.

Bạn đoán điều gì sắp xảy ra?

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Thanh xà đột nhiên bị trượt, rơi, làm cả người hướng dẫn ngã khỏi xe tải và bị đè bên dưới mấy thanh xà.

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Lời khuyên để tránh các tai nạn tương tự 

1) Dùng thiết bị nâng thích hợp, như xe cẩu, để vận chuyển và xếp các vật dài.

2) Nếu phải dùng xe nâng, hãy chắc rằng hàng đã được buộc chặt, đặt càng nâng ngay dưới trọng tâm hàng, và nâng lên chiều cao thích hợp.

3) Tài xế phải tuân theo chỉ thị của người hướng dẫn khi nâng hàng.

4) Nếu thấy trước được mối nguy, hãy thảo luận tìm cách tránh tai nạn.

 

(Nguồn: JICOSH – Trung tâm quốc tế về An Toàn & Sức Khỏe Lao Động tại Nhật Bản)