An toàn xe nâng – P5

Một tài xế xe nâng lâu năm đang ngồi cạnh ghế lái khi hướng dẫn cách vận hành xe cho người mới.

Bạn đoán điều gì sắp xảy ra?

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Anh nhân viên mới vô tình thao tác sai, làm cho xe va phải cột trụ. Người nhân viên đang huấn luyện anh bị nghiến giữa cột và xe.

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Lời khuyên để tránh các tai nạn tương tự 

1) Không vận hành xe nâng khi có 2 người ngồi lái.

2) Khi tập lái xe nâng, phải đặc biệt chú ý đến môi trường xung quanh.

Khi huấn luyện thực hành lái xe nâng, người huấn luyện phải dùng xe có cơ cấu thích hợp để ngồi an toàn cạnh người tập lái

3) Người huấn luyện phải nghiên cứu cẩn thận trước các phương thức và quy trình đào tạo thật an toàn cho nhân viên mới, phù hợp với kế hoạch huấn luyện.

 

(Nguồn: JICOSH – Trung tâm quốc tế về An Toàn & Sức Khỏe Lao Động tại Nhật Bản)