An toàn xe nâng – P3

Muốn sơn thanh xà (cao 4m) trong nhà máy, một nhân viên lái xe nâng tiến đến phía trước trong khi một người khác đứng trên pallet mà xe đang nâng.

Bạn đoán điều gì sắp xảy ra?

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Người nhân viên trên pallet bị mất thăng bằng và ngã xuống đất.

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Lời khuyên để tránh các tai nạn tương tự 

1) Không đứng trên hàng hóa hay pallet.

Nếu phải làm việc trên pallet, phải đảm bảo vị trí xe nâng không có nguy cơ té ngã, hãy lắp tay vịn hay khung với chiều cao thích hợp bao quanh pallet, dùng các biện pháp cần thiết như cố định pallet vào càng nâng, và chắc chắn rằng nhân viên có sử dụng đai bảo hộ.

2) Sử dụng máy móc và thiết bị phù hợp, như bệ và giàn đứng làm việc trên cao.

 

(Nguồn: JICOSH – Trung tâm quốc tế về An Toàn & Sức Khỏe Lao Động tại Nhật Bản)