An toàn xe nâng – P21

Khi đang dỡ hàng khỏi xe tải, bánh trái phía trước xe nâng bị kẹt hoàn toàn trong sỏi. Tài xế tải sắp kéo xe nâng ra bằng sợi cáp cột vào bên trái khung nâng.

Bạn đoán điều gì sắp xảy ra?

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Tài xế tải bắt đầu kéo xe nâng. Nhưng do kéo từ góc cao, sang cạnh bên, nên xe nâng bị lật khi người điều khiển còn ngồi trên ghế lái. Anh bị nóc xe nâng chèn đến tử vong.

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Lời khuyên để tránh các tai nạn tương tự 

1) Phải chuẩn bị trước điều kiện làm việc an toàn cho xe nâng, như trong trường hợp này là trải các tấm thép lên nền đất mềm.

2) Nếu không còn cách nào khác để đưa xe nâng mắc kẹt ra ngoài, trừ cách kéo bằng cáp, thì phải mắc một đầu cáp vào lỗ móc cẩu ngay phần đối trọng sau xe, và phải kéo xe đi lùi.

 

(Nguồn: JICOSH – Trung tâm quốc tế về An Toàn & Sức Khỏe Lao Động tại Nhật Bản)