An toàn xe nâng – P19

Trong kho, một tài xế đang lùi xe nâng để rẽ góc 90° sau khi lấy hàng. Lúc ấy, nhân viên A đang đi bộ gần xe. Anh nghe thấy âm báo lui xe, nhưng nghĩ rằng xe còn ở xa nên cứ tiếp tục đi, chỉ hơi để ý chuyển động của xe.

Bạn đoán điều gì sắp xảy ra?

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Nhân viên A không dừng lại đợi, dù đã nghe thấy tín hiệu cảnh báo, còn người tài xế không kiểm tra kỹ phía sau, nên anh nhân viên bị xe đụng trúng và bị thương ở chân.

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Lời khuyên để tránh các tai nạn tương tự 

1) Phải có lối riêng dành cho người đi bộ và nhắc nhở nhân viên chỉ đi trong phần đường này.

2) Nếu nhân viên nào buộc phải đi trong khu vực hoạt động của xe nâng, người ấy phải cảnh báo tài xế, và cả hai bên cùng xác nhận an toàn chung.

3) Tài xế xe nâng phải kiểm tra an toàn trước các hướng xe chạy.

 

(Nguồn: JICOSH – Trung tâm quốc tế về An Toàn & Sức Khỏe Lao Động tại Nhật Bản)