An toàn xe nâng – P13

Một nhân viên đang dỡ hàng sang xe tải từ pallet xe nâng đưa lên.

Anh dự tính khi xong việc sẽ rời xe tải, bước lên pallet để xe nâng đưa xuống đất.

Bạn đoán điều gì sắp xảy ra?

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Lúc đã dỡ hàng xong, anh toan bước lên pallet trống để được đưa xuống đất. Nhưng tài xế xe nâng không hiểu ý anh, đột ngột lái lùi. Anh nhân viên mất thăng bằng, ngã xuống đất và bị thương.

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Lời khuyên để tránh các tai nạn tương tự 

1) Bảo đảm tất cả nhân viên hiểu rằng không được đứng, ngồi lên bất kỳ vị trí nào của xe nâng trừ ghế điều khiển.

2) Nếu phải trực tiếp chất, dỡ hàng trên cao, phải có thang hay bậc dốc để leo.

3) Bảo đảm tất cả nhân viên đều đã được huấn luyện an toàn về những hành động bị cấm nhằm ngăn ngừa tai nạn, tránh lạm dụng các phương tiện thiết yếu, và buộc phải phân tích rủi ro khi lao động.

 

(Nguồn: JICOSH – Trung tâm quốc tế về An Toàn & Sức Khỏe Lao Động tại Nhật Bản)