An toàn xe nâng – P10

Khi dỡ hàng vật tư từ xe tải sang pallet trên xe nâng, vài thùng suýt rơi ra. Người tài xế xe tải muốn sắp xếp chúng lại.

Tài xế xe nâng rời ghế lái để giúp đỡ.

Bạn đoán điều gì sắp xảy ra?

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Khi người tài xế xe nâng rời chỗ ngồi để giúp sắp lại hàng, xe nâng tiến tới, làm tài xế xe tải bị nghiến giữa pallet và thành xe tải.

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Lời khuyên để tránh các tai nạn tương tự 

1) Kiểm tra tình trạng hàng trước khi xếp và dỡ hàng.

2) Khi muốn chỉnh lai hàng trên xe nâng, hãy hạ càng nâng xuống sát đất trước.

3) Khi rời ghế điều khiển, phải gài thắng, tắt động cơ và rút chìa khóa.

4) Không đứng phía trước hay sau xe nâng.

 

(Nguồn: JICOSH – Trung tâm quốc tế về An Toàn & Sức Khỏe Lao Động tại Nhật Bản)