Tin Lập Đức, Tin Xe Nâng

An toàn xe nâng – P3

An toàn xe nâng – P3

Tình huống đặt ra: Muốn sơn thanh xà (cao 4m) trong nhà máy, một nhân viên lái xe nâng tiến đến phía trước trong khi một người khác đứng trên pallet mà xe đang nâng.

Đọc thêm
An toàn xe nâng – P4

An toàn xe nâng – P4

Tình huống đặt ra: Trong khi dời sản phẩm trong kho bằng xe nâng tự hành order picker, anh nhân viên cố đứng lên kệ để sắp lại hàng trên pallet.

Đọc thêm
An toàn xe nâng – P1

An toàn xe nâng – P1

Tình huống đặt ra: Gốc cây chỉ được treo bằng 1 sợi dây ở 1 bên càng xe. Người công nhân đang đưa gốc cây về lối xuống dốc và cố rẽ phải vào đường nhựa.

Đọc thêm