An toàn xe nâng – P9

Xe nâng đang chuyển một cuộn thép mạ trong nhà máy bằng càng nâng.

Một nhân viên vừa đi bộ vừa nghe điện thoại trong lối đi an toàn.

Bạn đoán điều gì sắp xảy ra?

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Tài xế hốt hoảng và thắng gấp khi người nhân viên đột ngột bước ra ngoài vạch an toàn. Khiến cuộn thép văng ra phía trước xe và đâm sầm vào anh nhân viên đang đi bộ.

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Lời khuyên để tránh các tai nạn tương tự 

1) Tìm cách để hàng không rơi khỏi xe ngay cả khi thắng gấp.

2) Dùng phụ tùng chuyên dụng cho xe nâng để chuyển các cuộn kim loại.

3) Tại nơi làm việc, tìm một vị trí an toàn và không đi bộ khi sử dụng điện thoại.

4) Bảo đảm mọi nhân viên đều biết: không bao giờ bước ra ngoài vạch an toàn.

 

(Nguồn: JICOSH – Trung tâm quốc tế về An Toàn & Sức Khỏe Lao Động tại Nhật Bản)