An toàn xe nâng – P4

Trong khi dời sản phẩm trong kho bằng xe nâng tự hành order picker (xe nâng dùng để chất và dỡ hàng, có chỗ ngồi để điều khiển lên-xuống, nằm ngay bệ tải), anh nhân viên cố đứng lên kệ để sắp lại hàng trên pallet.

Bạn đoán điều gì sắp xảy ra?

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Khi người nhân viên rời ghế điều khiển, cố bước lên kệ để xếp lại hàng trên pallet, chân anh trượt khỏi kệ. Rồi anh và hàng cùng rơi từ tầng 4.

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Lời khuyên để tránh các tai nạn tương tự 

1) Luôn mang đai bảo hộ khi làm việc trên cao.

2) Không rời bệ làm việc để bước lên kết cấu khác. Nếu bạn cần phải bước khỏi khu vực làm việc thì phải mang đai bảo hộ.

3) Khi làm việc trên cao, hãy đảm bảo nón bảo hộ đã được cài chắc chắn.

 

(Nguồn: JICOSH – Trung tâm quốc tế về An Toàn & Sức Khỏe Lao Động tại Nhật Bản)