An toàn xe nâng – P16

Khi chuẩn bị chuyển hàng, tài xế cố nhấc sản phẩm - một bộ song sắt – bằng xe nâng, để một nhân viên khác chèn các khối gỗ bên dưới.

Bạn đoán điều gì sắp xảy ra?

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Đúng lúc người nhân viên cố đưa khối gỗ vào dưới bộ song sắt, một đầu cáp tuột khỏi mũi càng nâng. Bộ song rơi xuống làm anh bị thương.

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Lời khuyên để tránh các tai nạn tương tự 

1) Không đặt bất cứ bộ phận nào của cơ thể nằm dưới hàng đã nâng.

2) Dùng phụ kiện hỗ trợ chuyên dụng để nhấc hàng bằng xe nâng.

3) Soạn quy trình làm việc tương ứng cho từng loại và hình dạng hàng khác nhau, phổ biến và giám sát cho nhân viên thực hiện đúng. Một giải pháp tốt là sử dụng cần cẩu.

 

(Nguồn: JICOSH – Trung tâm quốc tế về An Toàn & Sức Khỏe Lao Động tại Nhật Bản)