An toàn xe nâng – P12

Một nhân viên đang chất hàng lên xe tải bằng xe nâng.

Tài xế xe tải đang ngồi trong cabin, mở sẵn động cơ và đợi xếp xong kiện hàng sau cùng.

Bạn đoán điều gì sắp xảy ra?

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Xe nâng bắt đầu lùi khi đã chất xong kiện hàng cuối, tài xế xe tải đạp ga rời đi lúc càng nâng chưa rút hết ra khỏi pallet. Làm xe nâng bị lật và đè lên người lái.

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Lời khuyên để tránh các tai nạn tương tự 

1) Khi chất và dỡ hàng, phải tắt động cơ xe tải.

2) Làm việc theo quy trình thích hợp, có báo hiệu, và bảo đảm mọi người đều hiểu báo hiệu đó.

3) Tài xế xe tải phải kiểm tra an toàn trước khi lái xe rời đi.

 

(Nguồn: JICOSH – Trung tâm quốc tế về An Toàn & Sức Khỏe Lao Động tại Nhật Bản)