An toàn xe nâng – P11

Để thay bóng đèn treo trên trần nhà kho, người công nhân ngồi trên một chồng pallet, và được xe nâng đưa lên phía bóng đèn.

Bạn đoán điều gì sắp xảy ra?

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Khi tài xế xe nâng chỉnh vị trí xe một chút, chồng pallet không vững bị đổ, làm anh công nhân từ trên cao ngã xuống nền nhà kho.

Lập Đức - an toàn xe nâng

 

Lời khuyên để tránh các tai nạn tương tự 

1) Sử dụng máy móc và thiết bị phù hợp, như bệ và giàn đứng làm việc trên cao.

2) Không đứng làm việc trên các kiện hàng hay pallet.

Nếu phải làm việc trên pallet, phải đảm bảo vị trí xe nâng không có nguy cơ té ngã, hãy lắp tay vịn hay khung với chiều cao thích hợp bao quanh pallet, dùng tất cả các biện pháp cần thiết, như cố định pallet vào càng nâng, và chắc chắn rằng nhân viên có sử dụng đai bảo hộ.

 

(Nguồn: JICOSH – Trung tâm quốc tế về An Toàn & Sức Khỏe Lao Động tại Nhật Bản)